Voorbeeld voor IJkpunt
1.1e –een tekstequivalent voor applets en programma-objecten.

Voorbeeld
Dia 8 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

APPLET is afgekeurd in HTML 4.0 (hetgeen betekent dat u in plaats daarvan moet beginnen het nieuwe OBJECT-element te gebruiken), maar wordt nog vaak gebruikt. Als u een APPLET verandert om hem toegankelijker te maken, gebruik dan het "alt"-attribuut om de actie of het doel kort te beschrijven. Ook kunt u, als dat de toehoorders helpt om te begrijpen wat de APPLET geacht wordt over te brengen, een gedetailleerdere beschrijving in de content van the APPLET-element stoppen (d.w.z. tussen de <APPLET>- en </APPLET>-tags), bijvoorbeeld

Als u een Java-ondersteunende browser gebruikte, zou u de tekst "Het was de beste tijd van mijn leven, het was de slechtste tijd van mijn leven..." over het scherm zien dansen in plaats van deze alinea.


Als uw browser APPLET ondersteunt en als u ervoor hebt gekozen Java applets te laten draaien run op uw systeem, dan zult u wat tekst willekeurig van kleur zien veranderen en in het APPLET-venster zien verschijnen. Als aan geen van beide voorwaarden is voldaan, zult u de volgende tekst zien:

Als u een Java-ondersteunende browser gebruikte, zou u de tekst "Het was de beste tijd van mijn leven, het was de slechtste tijd van mijn leven..." over het scherm zien dansen in plaats van deze alinea.

Kies deze link om de code te zien die de dansende tekst en het alternatief creëerde.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1f

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C