Voorbeeld voor IJkpunt
10.3, vervolg.

Voorbeeld
Dia 80 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Dit bedoelen we met een lineairetekstalternatief!

Hoofdstuk 1
Het was een donkere en stormachtige nacht en in het hele huis slepen de literaire critici hun rode potlood om een aanval te doen op de nietsvermoedende auteur die een verhaal begon met "Het was een donkere en stormachtige nacht...".

Hoofdstuk 2
Plotseling klonk een schot, dan een schreeuw, vervolgens een bons en dan het geluid van een autoportier dat op iemands duim dichtsloeg.

Hoofdstuk 3
Toen riep de inspecteur: "Ik weet wie deze lafhartige daad heeft gepleegd en ik zal de identiteit van de dader vanavond nog, in deze kamer, onthullen!"

Besluit
En zij leefden nog lang en gelukkig in de veilige wetenschap dat hun geheim veilig was.

Einde

Sommige schermlezers en sommige browsers zijn nu wellicht in staat eenvoudige tabellen zo te lineariseren. De WAI Evaluation and Repair Working Group heeft ook een downloadbare tool voor het lineariseren van tabellen ontwikkeld.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 10.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 10.4

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C