Voorbeeld voor IJkpunt
11.1 – Gebruik W3C-technologieën en gebruik de meest recente versies als ze ondersteuend worden door browsers.

Voorbeeld
Dia 83 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Waarom W3C technologieën? In de eerste plaats vooral omdat alle in ontwikkeling zijnde W3C-technologieën een grondige beoordeling op toegankelijkheidsaspecten zullen ondergaan. Dit is een verplichting die W3C-technologieën onmiddellijk in de voorste linie van vele andere in ontwikkeling zijnde technologieën plaatst.

Op het moment dat wij dit schrijven zijn verscheidene van de meest recente HTML 4.0 attributen die de toegankelijkheid van Web pagina's significant kunnen vergroten nog niet geïmplementeerd in user agents. Daarom zullen auteurs wellicht vragen:

Waarom zou ik deze attributen of elementen gebruiken, als ze niet ondersteund worden?

De auteurs geloven dat vele van de nieuwe attributen en elementen in de nabije toekomst ondersteund zullen worden, als bedrijven nieuwe versies van hun producten op de markt brengen. Pagina's die nu geschreven worden om toegankelijk te zijn zullen klaar zijn als de technologie zich aanpast. Dit is het omgekeerde van het "oude" systeem waar mensen met handicaps zich steeds moesten aanpassen bij de nieuwe technologie.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 11.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 11.1 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C