Voorbeeld voor IJkpunt
11.1 – vervolg

Voorbeeld
Dia 84 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Nog een vraag die auteurs misschien stellen:

Zal het gebruik van deze attributen of elementen mijn pagina's breken zoals ze nu worden vertoond?

User agents worden geacht HTML-attributen die ze niet ondersteunen te negeren.

Het HTML 4.0 <A>-element heeft bijvoorbeeld een attribuut, "charset", dat je de ISO-karakterset van het gelinkte document laat speciferen maar geen enkele browser ondersteunt dit momenteel. Daarom wordt het eenvoudigweg genegeerd. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken als je een attribuut meegeeft dat nog niet wordt ondersteund. Het WAI hoopt dat fabrikanten van user agents spoedig alle attributen in HTML 4.0 zullen implementeren.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 11.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 11.1 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C