Voorbeeld voor IJkpunt
11.1 – vervolg

Voorbeeld
Dia 85 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Zal het gebruik van deze attributen of elementen mijn pagina's breken zoals ze nu worden vertoond?

User agents worden ook geacht de content (de opmaaktekst tussen begin- en eindtags) van niet ondersteunde elementen weer te geven.

Laten wij in dit geval doen alsof HTML een element genaamd <SHAKE> heeft dat een afbeelding schijnbaar snel doet trillen. We weten dat dit door geen enkele browser wordt ondersteund. We verwachten dus dat browsers de content of opmaaktekst die de auteur tussen begin- en eindtags van het element stopt op het scherm afbeeldt . Voorbeeld:

<SHAKE src="martini.gif" frequency="puree"> Deze martini moet geschud worden, niet geroerd. <SHAKE>

Aangezien <SHAKE> niet wordt ondersteund, wordt de content afgebeeld:

Deze martini moet geschud worden, niet geroerd.

Waarom moedigen wij u aan om de nieuwe eigenschappen uit de W3C-aanbevelingen (zoals de HTML 4.0 elementen en attributen ABBR, OPTGROUP en longdesc) te gebruiken, zelfs als ze nu niet worden ondersteund door gewone browsers of niet achterwaarts compatibel zijn met oudere browsers?

Het vorige voorbeeld toont aan dat de auteur ervoor kan zorgen dat gebruikers van oudere technologie de inhoud op hun bord krijgen door equivalente opmaaktekst in de content van het element op te nemen. Het zal er ook voor zorgen dat gebruikers van het "nieuwste en beste" zullen profiteren van het nieuwe element zodar het wordt ondersteund.

NB: SHAKE is geen element van enige W3C-taalspecificatie en daarom zal deze pagina niet door een validator komen. Dit voorbeeld is niet bedoeld om u aan te moedigen uw eigen opmaaktekst te creëren.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 11.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 11.1 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C