Voorbeeld voor IJkpunt
11.2 –Vermijd afgekeurde eigenschappen van W3C-technologieën.

Voorbeeld
Dia 87 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Een afgekeurd element of attribuut is een element dat verouderd is geraakt door nieuwere constructies. Afgekeurde elementen kunnen verouderd raken in toekomstige versies van HTML.

Het is belangrijk afgekeurde elementen te vermijden zodat uw Webpagina goed overweg kan met de huidige browsertechnologie. Het gebruik van afgekeurde elementen in plaats van nieuwere elementen zal uw site incompatibel maken met de meest recente versie van HTML en kan de toegankelijkheid ervan verminderen, ondanks uw beste bedoelingen.

De presentatie-elementen (zoals FONT) en kleurattributen zijn afgekeurd om auteurs aan te moedigen style sheets te gebruiken en zo paginastijl van paginacontent te scheiden. Het nieuwe OBJECT-element bijvoorbeeld is wendbaarder in het behandelen van content uit andere bronnen dan het afgekeurde APPLET en is ontworpen om netter af te breken als het juist is gecodeerd.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 11.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 11.2 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C