Voorbeeld voor IJkpunt
11.2 – vervolg.

Voorbeeld
Dia 88 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

NB: bij afspraak worden HTML ELEMENT-namen in hoofdletters afgedrukt, terwijl de namen van attributen in kleine letters zijn.

Afgekeurde Structuurelementen

Afgekeurde Presentatie-elementen

Een volledige lijst van afgekeurde elementen is beschikbaar in de specificatie van HTML 4.0.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 11.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 11.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C