Voorbeeld voor IJkpunt
11.3 – Lever informatie zó dat gebruikers documenten kunnen ontvangen volgens hun eigen voorkeur.

Voorbeeld
Dia 89 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 3
  1. In plaats van links mee te geven zoals "Hier is de Franse versie van dit document" kunt u contentonderhandeling gebruiken, zodat de Franse versie wordt opgediend aan clients die Franse versies van documenten vragen.
  2. In HTML 4.0 staan de meeste elementen u toe de taal van de content te specificeren met het 'lang="-attribuut.
  3. Als het niet mogelijk is contentonderhandeling te gebruiken, gebruik dan in HTML 'hreflang' bij de <A>- of <LINK>-elementen om de taal van de beoogde documenten te identificeren.

Zie het W3C-Internationaliseringsdocument over HTTP-Contentonderhandeling voor meer informatie.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 11.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 11.4

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C