Voorbeeld voor IJkpunt
1.1f  -  een tekstequivalent voor ASCII-kunst.

Voorbeeld
Dia 9 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1 : als de ASCII-kunst belangrijke informatie overbrengt.

Voor ons verslag over een productieproces hebben we twee diagrammen gecreëerd, die de relatie van kosten uitgezet tegen de tijd laten zien. Het diagram dat gemaakt is met ASCII-karakters zal zonder betekenis zijn voor gebruikers van schermlezers. Het tweede diagram toont dezelfde informatie in een bit-mapafbeelding gecreëerd met eenvoudige tekensoftware. Terwijl de afbeelding ontoegankelijk is voor gebruikers van schermlezers, kunnen we tenminste equivalente tekst toevoegen met behulp van de alt- of longdesc-attributen (Zie het voorbeeld voor IJkpunt 1.1a voor een voorbeeld van het gebruik van "longdesc"

 ASCII-kunstgrafiek

  K 40-|     o 
  o 30-|   o o
  s 20-| o o
  t 20-| o
  e    -  -  -  -  -  - 
  n    ' ' ' '
      1 2 3 4
       Tijd

Bit-mapafbeeldingsgrafiek

Grafiek van Kosten tegen Tijd
Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 1.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 1.1f vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C