Voorbeeld voor IJkpunt
11.4 – Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link naar een alternatieve pagina die W3C-technologieën gebruikt, toegankelijk is, equivalente informatie (of functionaliteit) heeft en even vaak wordt geactualiseerd als de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina.

Voorbeeld
Dia 90 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 1

Vanwege de moeilijkheid om alternatieve pagina's actueel te houden ten opzichte van de volledige content van de oorspronkelijke pagina moeten alternatieve pagina's eigenlijk pas geleverd worden nadat je alles van de andere pertinente technieken geschetst in the Richtlijnen Toegankelijkheid Web Content hebt geprobeerd om je oorspronkelijke pagina toegankelijk te maken (tenzij de alternatieve pagina automatisch uit dezelfe bron als de oorspronkelijke pagina wordt gegenereerd ).

Hier is één manier waarop je bezoekers zou kunnen laten kiezen:

Welkom op de Website van Onze Organisatie !
Volg deze link als u de
<A HREF="pad1/">adembenemende maar warrige site wilt,</A>,
of volg deze link als u de
<A HREF="pad2/">toegankelijke versie wilt</A>.

Als de gebruiker een link kiest, zal de geschikte pagina worden opgediend.

Denk er s.v.p. om dat dit ijkpunt allen gebruikt moet worden als een LAATSTE UITWEG. Naarmate meer browsers de meest recente versies van HTML, XML, CSS1, CSS2 en andere toegankelijke W3C-talen ondersteunen, zullen pagina's die niet toegankelijk gemaakt kunnen worden door de andere richtlijnen te volgen zeldzamer worden.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 11.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 12.1

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C