Voorbeeld voor IJkpunt
12.2 – Beschrijf het doel van frames en hoe frames met elkaar te maken hebben, als het niet uit frametitels alleen blijkt.

Voorbeeld
Dia 92 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

In het vorige voorbeeld, IJkpunt 12.1, gebruikten we het "title"-attribuut van het FRAME-element om de functie van elk frame kort uit te leggen. In sommige gevallen kunt u wellicht denken dat het doel of de content van uw FRAME of FRAMESET waarschijnlijk te ingewikkeld is om in een paar woorden uit te leggen. In die gevallen raden wij u graag aan om het "longdesc"-attribuut van het FRAME-element te gebruiken om een link te leveren naar een document dat een volledige beschrijving van het complexe frame bevat of van de relaties tussen de verschillende frames, bijvoorbeeld:

<FRAME src="main.htm" longdesc="maindesc.htm" title="Hoofdframe.">

De "longdesc" file voor dit speciale FRAME-ontwerp zou er zo uit kunnen zien:

Picture van a 4-frame pagina design (description is in the following text). There are four frames in this voorbeeld. The frame along the top van the pagina is voor the pagina title and primary navigation bar. The narrow frame (center, left) is naar be used voor the List van links. The largest frame (center, right) is where the content van the document chosen from the List van links will appear. The frame across the bottom van the pagina is voor the copyright, secondary navigation and other constant information.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 12.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 12.3

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C