Voorbeeld voor IJkpunt
12.3 – Verdeel grote blokken informatie onder in meer beheersbare groepen, waar dit natuurlijk en juist is.

Voorbeeld
Dia 93 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Gebruik bijvoorbeeld in HTML OPTGROUP om OPTION-elementen te groeperen binnen een SELECT-elementenlijst; groepeer formulierbesturingen met FIELDSET en LEGEND; gebruik geneste lijsten waar dit correct is; gebruik headings om documenten te structureren, etc.

Een FORM SELECT lijst met zeven onderdelen zal er sinds maart 2000 zo uit zien (d.w.z. een eenvoudige ongestructureerde lijst) in de meeste browsers.

De volgende pagina laat zien hoe bovenstaande lijst er uit zou zien als het OPTGROUP-element door browsers wordt ondersteund.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 12.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 12.3 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C