Voorbeeld voor IJkpunt
12.3, vervolg.

Voorbeeld
Dia 94 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Als browsers het <OPTGROUP>-element ondersteunen, zou dezelfde lijst er als volgt uit kunnen zien:

Pull down menu button. Comm Servers
Comm_Servers
Portmaster 3
PortMaster 3 met ComOS 3.7.1
PortMaster 3 met ComOS 3.7
PortMaster 3 met ComOS 3.5
Portmaster 2
PortMaster 2 met ComOS 3.7
PortMaster 2 met ComOS 3.5
Routers
IRX
IRX met ComOS 3.7R
IRX met ComOS 3.5R

Kies deze link om de HTML-tekst te zien die een dergelijke lijst in de toekomst zou kunnen creëren.

Opmerking over toegang: Dit voorbeeld is gecreëerd – met gebruikmaking van style sheet commando's om de tekst van de lijst te doen inspringen – om bij benadering aan te geven hoe OPTGROUP zal worden afgebeeld als het wordt ondersteund. OPTGROUP doet aan enige visuele formattering om makkelijker onderscheid te kunnen maken maken tussen gerelateerde en verschillende onderdelen van een list. Sommige schermlezers kunnen ook auditieve wenken geven om gebruikers te helpen onderscheid te maken tussen groepen. OPTGROUP geeft u de gelegenheid om uw onderverdelingen te labelen met beschrijvende tekst om uw informatie verder te structureren.


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 12.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 12.3 continues

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C