Voorbeeld voor IJkpunt
12.3, vervolg.

Voorbeeld
Dia 95 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Groepeer formulier besturingsmechanismen (met gebruikmaking van de FIELDSET- en LEGEND-elementen).

Het FIELDSET-element wordt gebruikt om gerelateerde formulier besturingsmechanismen op een logishce manier te groeperen. Een grafische browser zou deze relatie kunnen accentueren door een rand om de gerelateerde elementen te tekenen. Een toekomstig hulpapparaat of user agent zou de gebruiker kunnen helpen om wijs te worden uit de complexe formulieren door navigatie binnnen de groep(en) mogelijk te maken.

Door een zinvolle LEGEND met elke FIELDSET-groep te associëren, levert de auteur een label dat duidelijk het doel of de aard van de groeperingen zal uitleggen. User agents die LEGEND ondersteunen zullen in staat zijn die informatie beschikbaar te stellen aan degenen die ze nodig hebben. Sommige grafische browsers tonen momenteel de legenda als tekst die verschijnt in een ruimte binnen de rand die het FIELDSET-element tekent.

Kies uw opties
Kleur

Motor/Powertrain pakketten
Verlangde Opties

Opmerking over toegankelijkheid: Als uw grafische browser bovenstaand voorbeeld niet laat zien met randen en tekst om gerelateerde besturingsmechanismen, ondersteunt hij de FIELDSET- en LEGEND-elementen niet.

Kies deze link om de HTML-tekst te zien die dit voorbeeld creërde.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 12.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 12.4

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C