Voorbeeld voor IJkpunt
12.4 – Associeer labels expliciet met hun besturingsmechanismen.

Voorbeeld
Dia 96 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2

Als u volgens dit ijkpunt handelt, betekent dit dat de (niet-visuele) gebruiker in staat zal zijn om de correcte LABEL voor een besturing aan te geven, zelfs als de label niet zo geplaatst is dat het onmiddellijk duidelijk is dat hij overeenkomt met een speciale besturingsinstructie. Toekomstige schermlezers of andere user agents zullen in staat zijn de gebruikers deze extra informatie over formulierbesturing aan te bieden teneinde ze te helpen met het navigeren en begrijpen van complexe formulieren.

Het volgende voorbeeld configureert vier checkboxen met tekstlabels op zo'n manier dat de gebruiker van een schermlezer waarschijnlijk moeite moet doen om uit te maken welke label met welke checkbox is verbonden.

Verlangde Opties


Bekijk s.v.p. de code die dit voorbeeld creëerde om te zien hoe het LABEL-element gebruikt kan worden om deze barrière te nemen.

Het kan geen kwaad voor uw ontwerp, als u nu meteen het LABEL-element gaat gebruiken en uw pagina zal toegankelijker zijn als user agents dit element gaan ondersteunen. Zie intussen het voorbeeld voor IJkpunt 10.2 voor een toegankelijke oplossing.

Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 12.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 13.1

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C