Voorbeeld voor IJkpunt
13.2 – Lever metadata om semantische informatie toe te voegen aan pagina's en sites.

Voorbeeld
Dia 98 van 120
Vorige dia. Volgende dia.

Prioriteit 2
Eén van de belangrijkste aspecten van het World Wide Web, zoals het nu bestaat is dat het echt moeilijk is opdrachten die je op het Web moet uitvoeren te automatiseren. Tot dusverre is het Web voornamelijk opgezet als een forum voor menselijke interactie; omdat de meeste webdocumenten voor menselijke consumptie worden geschreven, is de enige beschikbare vorm om op het Web te zoeken (bijvoorbeeld) het matchen van woorden of zinnen die in documenten voorkomen. Iedereen die een Webzoekmachine als die van AltaVista of HotBot heeft gebruikt weet dat het intypen van een paar trefwoorden en het vervolgens ontvangen van een paar duizend "hits" niet noodzakelijk erg nuttig is. Een grote hoeveelheid handmatig "schiften" van informatie moet naderhand plaatsvinden. het kan ook zijn dat de trefwoorden waar je naar zoekt in het relevante document zelf niet prominent aanwezig zijn.

Een mogelijke oplossing voor het zoekprobleem – en voor de algemene kwestie om geautomatiseerde "agents" het web te laten afstruinen voor het verrichten van nuttig werk – is het leveren van een mechanisme dat een nauwkeuriger beschrijving van dingen op het web toestaat. Dit zou op zijn beurt de status van het web kunnen optillen van machine-leesbaar naar wat we machine-begrijpelijk zouden kunnen noemen.

Metadata zijn "gegevens over gegevens" of in het geval van deze context "gegevens die webgegevens beschrijven." Het onderscheid tussen "data" (gegevens) en "metadata" is niet absoluut; het is een onderscheid dat in de eerste plaats door een bepaalde applicatie in het leven is geroepen ("de metadata van de ene applicatie zijn de data van de andere applicatie").
Uit: Introduction to RDF Metadata – W3C NOTE 1997-11-13
http://www.w3.org/TR/NOTE-rdf-simple-intro


Een niveau hoger Naar IJkpunten voor Richtlijn 13.
Volgende dia: Voorbeeld voor IJkpunt 13.2 vervolg

Inleiding: Overzicht Richtlijnen: Overzicht IJkpunten: Overzicht Voorbeelden: Overzicht

Vorige pagina. Volgende pagina.

Chuck Letourneau & Geoff Freed

W3C Web Accessibility Initiative

Copyright © 2000 W3C