W3C

W3C viert zijn tienjarig bestaan

Een eendaags symposium brengt de technische web- en internetleiders bijeen voor een terugblik én een blik op de toekomst van het web

Contactpersoon Noord- en Zuid-Amerika en Australië --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Contactpersoon Europa, Afrika en Midden-Oosten --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contactpersoon Azië --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(ook beschikbaar in het Engels, Frans en Japans)

http://www.w3.org/ 30 november 2004- Het World Wide Web Consortium (W3C) viert zijn 10-jarig jubileum op 1 december met een symposium in het Fairmont Copley hotel in Boston, Massachusetts. W3C10 brengt de technische web- en internetleiders vanuit de hele wereld bijeen om bij het ontstaan van W3C stil te staan en naar de toekomst van het web te kijken en de rol van W3C daarin.

Het web is 15; W3C is 10

In maart 1989 schreef Tim Berners-Lee, werkzaam bij CERN (L'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) een voorstel dat de basis zou gaan vormen voor het World Wide Web. Met toestemming van zijn begeleider, wijlen Mike Sendall, en steun van collega's als Robert Cailliau, groeide Berners-Lee's uitvinding van één server bij CERN (1990) uit naar miljoenen en miljoenen servers nu.

Maar al in die begindagen zag Berners-Lee het potentieel voor een enorme groei, gebaseerd op kernonderdelen: toegankelijkheid van technologiën en overeengekomen standaardisatie en protocollen. CERN ging ermee accoord om Tim's brontekst gratis voor iedereen beschikbaar te stellen, maar wie kon garanderen dat standaarden en protocollen zouden worden ontwikkeld, verspreid en gebruikt, resulterend in één web voor alle gebruikers en niet in fragmentatie?

In oktober 1994 richtte Berners-Lee, met de hulp van wijlen Michael Dertouzos van MIT Laboratory for Computer Science, het World Wide Web Consortium (W3C) op. De allereerste doelstelling was om het web te ontwikkelen tot zijn volle potentieel ("Lead the Web to its full potential"). Dat is in ten minste twee opzichten bereikt. Ten eerste heeft W3C technische aanbevelingen ontwikkeld die de industrie omarmt als webstandaarden, bijvoorbeeld Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) en Extensible Markup Language (XML), deze laatste was aanleiding voor nieuwe graphics en multimedia formats (SVG en SMIL) en tevens voor toepassingen voor mobiele apparaten zoals VoiceXML 2 en XHTML Basic. Behalve deze formatting standaarden dient W3C als ontwikkelingscentrum voor het Semantic Web. De tweede manier waarop W3C het web heeft beïnvloed is door het creëren van een beleid en een gebruik dat uitgebreide toepasbaarheid en de groei van webtechnologieën naar een zo breed mogelijk publiek bevordert, waaronder W3C's Web Accessibility Initiative, Internationalization Activity en Patent Policy.

Het W3C10 programma kijkt terug en vooruit

Om het 10-jarig jubileum te vieren organiseert W3C voor zijn leden en genodigden een eendaags symposium op 1 december om na te denken over de invloed op het web, over W3C's centrale rol in de groei van het web en de risico's en mogelijkheden die het web heeft tijdens het derde decennium van W3C.

"Dit speciale jubileum biedt de kans om de invloed van het web en W3C's rentmeesterschap te erkennen," aldus Tim Berners-Lee, W3C-directeur. Hij hoopt dat het wereldwijd zal inspireren tot nog meer samenwerking, creativiteit en begrip.

De ceremoniemeester van het evenement is de bedenker van Ethernet en internet pionier Bob Metcalfe. Het welvoorziene programma bevat een evenredige hoeveelheid reflectie en projectie. Er zijn sessies over de beginjaren van het web en het ontstaan van W3C, tot aan de commerciële en sociale invloed van het web op de wereld waarin wij nu leven. Anderen kijken naar de invloed van het web en van de webstandaarden gericht op nieuwe grenzen voor technische ontwikkeling en spanningen die mogelijk moet worden opgelost.

"W3C10 is een viering die mensen die pionieren, standaardiseren, uitvoeren en profiteren van webtechnologieën samenbrengt, verklaarde Steve Bratt, W3C Chief Operating Officer. Er zullen verhalen zijn over het verleden van W3C en er zal worden gedroomd over de toekomst van webtechnologie, een en ander staat garant voor een drukke en opwindende dag."

De sponsors van W3C zijn internationaal en verscheiden

W3C10 krijgt veel sponsorgelden van leden en organisaties van buiten, zoals de platina sponsors MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), HP, en Microsoft Corporation; de gouden sponsors Adobe Systems, Amadeus e-Travel, BEA Systems, Google, IBM, ILOG, en INRIA; en de zilveren sponsors Billiotek srl, CERN, Digital Enterprise Research Institute (DERI), IONA Technologies, Inc., Intervoice, Inc., Nokia, Sogei en Uncover the Net.

Over het World Wide Web Consortium (W3C)

Het W3C is opgericht om het web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen door middel van algemene protocollen die de groei bevorderen en de mogelijke samenwerking verzekeren. Het is een international ondernemers consortium gezamenlijk geleid door MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) in de VS, het European Research Consortium for Informatics and Mathematics met het hoofdkwartier in Frankrijk en de Universiteit van Keio in Japan. Diensten die het Consortium verleent zijn o.a.: opslagplaats van informatie over het World Wide Web voor ontwikkelaars en gebruikers en opslagplaats van verschillende prototypes en voorbeeldtoepassingen om het gebruik van nieuwe technologieën te demonstreren. Meer dan 350 organisaties zijn lid van W3C. Wilt u meer weten, kijk dan op http://www.w3.org/