W3C Persarchief W3C

World Wide Web Consortium publiceert SMIL 2.1 als een W3C-standaard

Multimediatechnologie klaar voor mobiele apparaten

Contactpersoon Amerika en Australië --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 of +1.617.253.2613
Contactpersoon Europa, Afrika en Midden-Oosten --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contactpersoon Azië --
Kanako Iwasa <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170

Zie verder vertalingen in andere talen


http://www.w3.org/ -- 13 december 2005: Het World Wide Web Consortium maakt de publicatie van Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) als W3C-standaard bekend. W3C is hard op weg om multimediapresentaties op mobiele apparaten werkelijkheid te maken dank zij de verbeteringen in SMIL 2.1

"Met SMIL 2.1 maakt W3C vandaag de belofte waar van een eersteklas multimediapresentatie voor het mobiele Web," verklaarde Chris Lilley, voorzitter van de Hypertext Coordination Group van W3C. "Talloze vendors hebben hun steun voor SMIL 2.1 al toegezegd, naast hun bijdrage aan het 3rd Generation Partnership Project."

SMIL 2.1 al geacepteerd door vendors van derde-generatie GSMs

De nieuwe eigenschappen van SMIL 2.1 zijn het resultaat van strakke coördinatie tussen gebruikersgroepen en de Synchronized Multimedia (SYMM) Working Group. Door voort te bouwen op de ervaring met het "3rd Generation Partnership Project" (3GPP), dat SMIL 2.0 op mobiele apparaten toepaste, heeft de SYMM Working Group het SMIL 2.1 Mobile Profile gestandardiseerd. Het SMIL 2.1 Extended Mobile Profile is zo gedefinieerd dat het alle modulen van het "SMIL Language Profile, revision A" van 3GPP2 en enige andere modulen van SMIL 2.1 kan "omvatten". W3C heeft hoge verwachtingen van verdere samenwerking met 3GPP2, die uit moet resulteren in één enkel profiel ten einde de interoperabiliteit van technologieën als het Multimedia Messaging System (MMS) te bevorderen.

Modularisering SMIL 2.1 vergemakkelijkt het maken van profielen, hergebruik en implementatie

SMIL (spreek uit als "smile") is een XML-applicatie, die het mogelijk maakt interactieve audio-visuele presentaties op eenvoudige wijze te genereren. SMIL 2.1 is herontworpen als een reeks samenstelbare modulen binnen het kader van de W3C-standaard Modularization of XHTML. Een "profiel" van SMIL 2.1 is een set van modulen. SMIL 2.1 definieert drie profielen, die goed zijn voor een breed scala van applicaties: SMIL 2.1 Language Profile, SMIL 2.1 Mobile Profile en SMIL 2.1 Extended Mobile Profile. Het Mobile Profile en Extended Mobile Profile zijn gegenereerd om de capaciteiten van een breed scala van mobiele apparaten op elkaar af te stemmen, waarbij animatie en verbeterde layout- en timingeigenschappen de voornaamste uitbreidingen van het Extended Mobile Profile zijn.

SMIL 2.1 geeft ook aan hoe je extra profielen kan definiëren. Het opsplitsen van eigenschappen in modulen maakt het voor ontwerpers en implementatoren van opmaaktalen makkelijker om die eigenschappen op een consistente en effectieve manier in nieuwe opmaaktalen in te bedden.

SMIL 2.1 maakt het schrijven van multimediadocumenten makkelijker en verbetert de transitie- en opmaakeigenschappen

SMIL 2.1 verrijkt de toolbox van de ontwerper van multimediapresentaties, met inbegrip van full-screen transities, verbeterde visuele layoutmogelijkheden als image tiling van de achtergrond, en verbeterde auditieve layoutmogelijkheden waaronder fade-in en fade-out.

De nieuwe standaard stelt auteurs ook in staat om sets van parameters te predefiniëren, waarnaar binnen een presentatie en tussen presentaties onderling meerdere keren verwezen kan worden. Dit hergebruik maakt het niet alleen makelijker om content te produceren en te onderhouden, maar het reduceert ook de omvag van de SMIL-presentaties, nog een factor die kan leiden tot verbetering van de performance op mobiele apparaten.

Over het World Wide Web Consortium (W3C)

W3C is opgericht om het Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen door gemeenschappelijke protocollen op te zetten die zijn evolutie bevorderen en de interoperabiliteit garanderen. Het is een internationaal industrieconsortium dat gezamenlijk geleid wordt door het MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) in de VS, ERCIM in Europa en de Universiteit van Keio in Japan. Door het Consortium verleende diensten omvatten o.m.: een archief met informatie over het World Wide Web voor ontwikkelaars en gebruikers, en verscheidene prototype- en voorbeeldtoepassingen om het gebruik van nieuwe technologie te demonstreren. Momenteel zijn meer dan 400 organisaties lid van het Consortium. Voor meer informatie zie http://www.w3.org/

Over het Benelux Kantoor van het World Wide Web Consortium (W3C)

Het Benelux Kantoor van W3C (w3c.nl) is gehuisvest op en wordt beheerd door het Centrum Wiskunde & Informatica.