W3C > Persarchief W3C

World Wide Web Consortium verlaagt zijn contributie voor organisaties in ontwikkelingslanden

Initiatief onderstreept internationale reikwijdte van W3C-werk

Contactpersoon Amerika en Australië --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 of +1.617.253.2613
Contactpersoon Europa, Afrika en Midden-Oosten --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contactpersoon Azië --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(ook beschikbaar in andere talen)

http://www.w3.org/ -- 20 april 2005 -- In overeenstemming met zijn internationale missie om het Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen heeft W3C vandaag een nieuw tariefstelsel bekendgemaakt dat beoogt de financiële drempel voor ontwikkelingslanden te verlagen. Het doel ervan is om het voor kleine bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk makkelijker te maken om lid te worden van W3C en mee te doen aan de ontwikkeling van fundamentele technologieën voor het World Wide Web. Voor kleine bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk bedraagt de reductie 15–60% van het oude tarief.

"W3C draait helemaal om het opzetten en wereldkundig maken van Webtechnologieën. Dit nieuwe tariefstelsel voor organisaties uit de ontwikkelingslanden bevestigt de waarde die W3C hecht aan hun medewerking – als medeontwikkelaar en gebruiker – aan standaarden en richtlijnen die wij ontwikkelen om de toekomst van het World Wide Web te sturen," aldus Dr. Steve Bratt, W3C's Chief Operating Officer.

Diverse vertegenwoordiging is essentieel om een mondiale technologie te ontwikkelen

Technologieën als het Web zijn door hun spreiding makkelijk beschikbaar - hetzij vanwege gebruiksgemak, hetzij door distributiemethodes, licentiebeperkingen en hardware- en software-eisen. Verder kunnen genormaliseerde technologieën een ingrijpend effect hebben op het leven, onderwijs en handel in een bepaalde regio, als ze op een flexible wijze zijn opgezet met inachtnemening van internationalisatiebehoeftes (taal en/of infrastructuur).

Een van de grootste belemmeringen om mee te doen aan grote consortia is evenwel het entreegeld. Wat in West-Europa, Japan of Noord-Amerika een redelijke contributie lijkt is onoverkomelijk in andere delen van de wereld. Terwijl W3C de medewerking van individuele (uitgenodigde) experts toejuicht, realiseerde het zich terdege dat er meer nodig was om wereldwijd organisaties erbij te betrekken.

W3C's nieuwe tariefstelsel toegesneden op locale economieën - stimuleert bredere betrokkenheid

Dit initiatief, dat zich concentreert op regio's waar de Webtechnologieën net bezig zijn ontdekt te worden, is slechts het meest recente in W3C's internationale verplichtingen, overeenkomstig zijn internationale karakter. Door zijn technische internationalisatieactiviteiten, diverse vertalingen door vrijwilligers, zijn veertien kantoren wereldwijd, alsook zijn patentbeleid, kan W3C beter voldoen aan de behoeftes en verlangens van diverse samenlevingen en die regio's helpen om een gezonde en op standaarden gebaseerde Web-infrastructuur te ontwikkelen.

W3C bouwt voort op zijn algemeen erkend werk voor de ontwikkeling van een wereldwijde infrastructuur en is actief bezig met het werven van medewerking van organisaties uit de ontwikelingslanden, een en ander met behulp van zijn eigen leden, overheidsinstellingen, particuliere instellingen, filantropische organisaties en zijn uitgebreide kantoornetwerk, dat zich ook in de richting van de ontwikkelingslanden uitbreidt. Voor meer informatie over hoe je lid kan worden van W3C, zie de documentatie hierover.

Over het World Wide Web Consortium (W3C)

W3C is opgericht om het Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen door gemeenschappelijke protocollen op te zetten die zijn evolutie bevorderen en de interoperabiliteit garanderen. Het is een internationaal industrieconsortium dat gezamenlijk geleid wordt door het MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) in de VS, ERCIM in Europa en de Universiteit van Keio in Japan. Door het Consortium verleende diensten omvatten o.m.: een archief met informatie over het World Wide Web voor ontwikkelaars en gebruikers, en verscheidene prototype- en voorbeeldtoepassingen om het gebruik van nieuwe technologie te demonstreren. Momenteel zijn meer dan 400 organisaties lid van het Consortium. Voor meer informatie zie http://www.w3.org/

Over het Benelux Kantoor van het World Wide Web Consortium (W3C)

Het Benelux Kantoor van W3C (w3c.nl) is gehuisvest op en wordt beheerd door het Centrum Wiskunde & Informatica.