Het logo van W3C Benelux W3C Benelux Kantoor

Het Web tot zijn volle potentieel ontwikkelen...

Webstandaard van W3C definieert de toegankelijkheid voor het Web van de volgende generatie

Samenwerking resulteert in flexibeler en beter testbare standaard en bevordert toegankelijkheid van het Web

Contactpersoon Amerika en Australië --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 of +1.617.253.2613
Contactpersoon Europa, Afrika en Midden-Oosten --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contactpersoon Azië --
Kanako Iwasa <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170

(oorspronkelijke tekst in http://www.w3.org/2008/12/wcag20-pressrelease.html.en; zie ook vertalingen in andere talen)http://www.w3.org/ – 11 december 2008: Vandaag publiceert W3C nieuwe standaarden die webontwerpers en -ontwikkelaars zullen helpen om sites te genereren die beter voldoen aan de behoeftes van gehandicapte en oudere gebruikers. Aan de hand van uitgebreide reacties over ervaringen verbeteren de Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent (Web Content Accessibility Guidelines –WCAG) versie 2.0 de baanbrekende eerste standaard van W3C voor toegankelijk Webcontent.

Deze nieuwe standaard van W3C's Web Accessibility Initiative (WAI) zal toegankelijkheid bevorderen over de hele linie van Webcontent (tekst, beelden, geluid en video) en Webapplicaties. WCAG 2.0 kan nauwkeuriger worden getest, maar staat Webontwikkelaars meer felxibiliteit en potentieel voor vernieuwing toe. Samen met ondersteunend technisch en educatief materiaal is WCAG 2.0 makkelijker te begrijpen en te gebruiken.

WCAG 2.0 behandelt barrières die mensen met visuele, auditieve, lichamelijke, cognitieve en neurologische handicaps en oudere mensen met toegankelijkheidsbehoeftes waren tegengekomen als ze het web op wilden. WCAG 2.0 legt uit hoe je content:

kan maken,

Brede steun voor WCAG 2.0

"Omdat WCAG 2.0 van toepassing is voor alle Webtechnologieën, kan ze ervoor zorgen dat het Web open blijft staan voor gehandicapten, zelfs als we voortdurend nieuwe technologieën inbrengen. We hebben tijdens de ontwikkeling van WCAG 2.0 rekening gehouden met duizenden commentaren betreffende de behoeftes van gebruikers en technische haalbaarheid," aldus Dr. Gregg Vanderheiden, vice-voorzitter van de Werkgroep WCAG en Directeur van het Trace R&D Center aan de Universiteit van Wisconsin. "WCAG 2.0 weerspiegelt het resultaat van een omvangrijk samenwerkingsverband en de uiteindelijke vorm wordt breed ondersteund door industrie, gehandicaptenorganisaties, het onderzoekveld en de overheid. Dit evenwicht is belangrijk voor WCAG 2.0, omdat ze dan kan dienen als een samenbindende internationale standaard voor toegankelijkheid van het Web."

Het uitgebreide ondersteunend materiaal om ontwikkelaars en beleidsmakers te helpen omvat WCAG 2.0 at a Glance; WCAG 2.0 Documents; How to Meet WCAG 2.0: A Customizable Quick Reference; Understanding WCAG 2.0 en Techniques for WCAG 2.0. Technieken zijn al beschikbaar voor HTML, CSS, SMIL, Scripting en Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA); voor extra Webtechnologieën zijn ze in ontwikkeling. Hulpmiddelen om de overgang te ondersteunen omvatten How to Update Your Web Site to WCAG 2.0. Essential Components of Web Accessibility beschrijft de relatie tussen WCAG 2.0 en andere richtlijnen van het Web Accessibility Initiative (WAI) waarvan ook 2.0-versies in ontwikkeling zijn.

Vérstrekkend effect

"Toegankelijkheid van het Web helpt ons een breder publiek te bereiken door ondersteuning van toegang tot het Web voor gehandicapten, evenals toenemende bruikbaarheid over een gevarieerd scala van mobiele apparaten," verklaarde Loretta Guarino Reid, vice-voorzitter van de werkgroep WCAG en ingenieur bij Google Accessibility. "De Webgemeenschap hielp ons succesvol gebruik van WCAG 2.0 te demonstreren, evenals WCAG 2.0 testprocedures in diverse soorten Webtechnologieën, Webcontent, interactieve applicaties en natuurlijke talen. Deze proefimplementaties tonen ook de continuïteit tussen WCAG 1.0 en 2.0 aan, aangezien de meeste Websites die aan WCAG 1.0 conformeerden niet significant hoefden te veranderen om te conformeren aan WCAG 2.0."

Terwijl WCAG 1.0 breed werd overgenomen, is er wereldwijd nog bredere interesse in het overnemen van WCAG 2.0 door organisaties en regeringen. Verwacht wordt dat het Beleid voor geautoriseerde W3C-vertalingen directe overneming in locale talen makkelijker maakt.

"In de onlangs goedgekeurde VN-conventie over de rechten van gehandicapten wordt de toegang tot informatie- en communicatietechnologieën voor het eerst erkend als een mensenrecht," volgens George Kerscher, Secretaris-generaal van het DAISY Consortium. "WCAG 2.0 zal ons helpen om toegang tot informatie over de hele wereld re realiseren."

Huidige en recente deelnemers in de werkgroep WCAG zijn onder meer: Adobe, AOL, Google, IBM, International Webmasters Association/HTML Writers' Guild, Microsoft, NIST, SAP en Vision Australia; daarnaast individuele experts op uitnodiging uit het onderzoekveld, gehandicaptenorganisaties, overheid en standaardorganisaties in Australië, Canada, Europa, Japan en de Verenigde Staten. Verder resulteerde een uitgebreid beoordelingsproces in commentaren van honderden organisaties en individuen wereldwijd.

Over het World Wide Web Consortium (W3C)

W3C is opgericht om het Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen door gemeenschappelijke protocollen op te zetten die zijn evolutie bevorderen en de interoperabiliteit garanderen. Het is een internationaal industrieconsortium dat gezamenlijk geleid wordt door het MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) in de VS, ERCIM in Europa en de Universiteit van Keio in Japan. Door het Consortium verleende diensten omvatten o.m.: een archief met informatie over het World Wide Web voor ontwikkelaars en gebruikers, en verscheidene prototype- en voorbeeldtoepassingen om het gebruik van nieuwe technologie te demonstreren. Momenteel zijn meer dan 400 organisaties lid van het Consortium. Voor meer informatie zie http://www.w3.org/

Over het Benelux Kantoor van het World Wide Web Consortium (W3C)

Het Benelux Kantoor van W3C (w3c.nl) is gehuisvest op en wordt beheerd door het Centrum Wiskunde & Informatica.

Over het Web Accessibility Initiative (WAI)

Het Web Accessibility Initiative (WAI) van W3C streeft wereldwijd samen met organisaties toegankelijkheid van het Web na door

Het WAI wordt gedeeltelijk ondersteund door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs, het EU-programma Information Society Technologies, IBM, Microsoft Corporation, SAP en Wells Fargo.