Het logo van W3C Benelux W3C Benelux Kantoor

Het Web tot zijn volle potentieel ontwikkelen...

Multimodale standaard van W3C brengt het Web op meer manieren dichter bij de mensen

EMMA faciliteert interactie door toetsenbord, muis, stem, spraak, aanraking, gebaar

Contactpersoon Amerika en Australië --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 of +1.617.253.2613
Contactpersoon Europa, Afrika en Midden-Oosten --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contactpersoon Azië --
Kanako Iwasa <keio-contact@w3.org>, +81.466.49.1170

(oorspronkelijke tekst in http://www.w3.org/2009/02/emma-pressrelease.html.en; zie ook vertalingen in andere talen)


http://www.w3.org/ – 10 februari 2009 – Als onderdeel van de waarborg dat het Web beschikbaar is voor alle mensen op welk apparaat dan ook heeft W3C vandaag een nieuwe standaard gepubliceerd die interacties buiten het vertrouwde toetsenbord en muis mogelijk maakt. EMMA, de Extensible MultiModal Annotation markup language, bevordert de ontwikkeling van rijke Webapplicaties die aangepast kunnen worden aan meer invoervormen (b.v. handschrift, natuurlijke taal en gebaren) en uitvoervormen (zoals kunstmatige spraak) tegen lagere kosten.

Wat met EMMA allemaal mogelijk is

Terwijl steeds meer mensen het Web in steeds meer situaties gebruiken, zijn de mogelijkheden voor multimodale interacties met een veelvoud toegenomen. Vroegere handapparaten stonden invoer met pen of stem toe. Aanraakschermen en apparaten die directe beweging en oriëntatie detecteren zijn steeds gewoner in sommige markten. EMMA staat ontwikkelaars toe om de 'logische' applicatielaag gescheiden te houden van de 'interactielaag', waardoor het makkelijker is om applicaties aan nieuwe scenario's aan te passen.

Omdat sommige invoermedia gevoeliger zijn voor ruis dan andere (b.v. door variatie in gesproken taal of handschrift of domweg achtergrondlawaai), helpt EMMA bovendien ontwikkelaars de betrouwbaarheidsniveaus in te stellen die bij invoerinformatie zijn te verwachten. EMMA staat ontwikkelaars toe rekening te houden met dubbelzinnigheid in invoer, zodat het tijdens latere verwerkingsstadia mogelijk is een keuze te maken uit concurrerende hypotheses en fouten te herstellen. EMMA stelt ook extra informatie over interacties (b.v. de interactiedatum) aan ontwikkelaars beschikbaar.

Multimodaal is voordelig voor mobiele toegang en toegankelijkheid

EMMA zal in het bijzonder belangrijk zijn in de mobielindustrie. Door standaarden en mobiel ontwerp van EMMA te volgen zullen applicaties waarschijnlijk beter aan te passen binnen de mobiele context. De meeste vaste telefoons zijn b.v. in staat om zowel tekst- als geluidsinvoer te ontvangen. Met EMMA zal het makkelijker zijn om applicaties te creëren die gebruik maken van tekst, geluid of beide.

Applicaties die ontworpen zijn als multimodaal hebben ook een grotere kans om van pas te komen voor gehandicapten. Mulitmodale invoersystemen leveren alternatieve methodes voor Webinteractie en -toegang voor mensen met visuele, auditieve, fysieke, cognitieve en neurologische handicaps. Diegenen die geen toetsenbord kunnen hanteren kunnen op spraakherkenning vertrouwen; diegenen die aanrakingscommando's zonder ferme "beheersing' gebruiken kunnen vertrouwen op EMMA-mechanismes die onzekerheid interpreteren.

EMMA is ontwikkeld door de Multimodal Interaction Working Group die de volgende W3C-leden telde: Aspect Communications, AT&T, Cisco Systems, Department of Information and Communication Technology - University of Trento, Deutsche Telekom AG, France Telecom, Genesys Telecommunications Laboratories, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) Gmbh, Hewlett Packard Company, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, International Webmasters Association / HTML Writers Guild (IWA-HWG), Korea Association of Information & Telecommunication, Korea Institute of Science & Technology (KIST), Kyoto Institute of Technology, Loquendo, S.p.A., Microsoft Corp., Nuance Communications, Inc., Openstream, Inc., Siemens AG, Université catholique de Louvain, V-Enable, Inc., Voxeo en Waterloo Maple.

Over het World Wide Web Consortium (W3C)

W3C is opgericht om het Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen door gemeenschappelijke protocollen op te zetten die zijn evolutie bevorderen en de interoperabiliteit garanderen. Het is een internationaal industrieconsortium dat gezamenlijk geleid wordt door het MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) in de VS, ERCIM in Europa en de Universiteit van Keio in Japan. Door het Consortium verleende diensten omvatten o.m.: een archief met informatie over het World Wide Web voor ontwikkelaars en gebruikers, en verscheidene prototype- en voorbeeldtoepassingen om het gebruik van nieuwe technologie te demonstreren. Momenteel zijn meer dan 400 organisaties lid van het Consortium. Voor meer informatie zie http://www.w3.org/

Over het Benelux Kantoor van het World Wide Web Consortium (W3C)

Het Benelux Kantoor van W3C (w3c.nl) is gehuisvest op en wordt beheerd door het Centrum Wiskunde & Informatica.