W3C

Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0 Errata

Laaste verandering: $Date: 2010/12/22 012:48:24 $


Samenvatting

Dit document beschrijft alle bekende fouten in de Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0 specificatie.

De errata zijn genummerd, geclassificeerd als Essentieel of Redactioneel, en worden op basis van publicatie datum in beide categorieën opgesomd in omgekeerd chronologische volgorde.

Elke entry heeft de volgende informatie:

Essentiële correcties worden voorgesteld door de Web Content Accessibility Guidelines Working Group (onderdeel van de Web Accessibility Initiative), welke met eenstemmigheid vaststeld dat ze relevant zijn; ze worden niet als normatief aangemerkt voordat ze zijn goedgekeurd door een Call for Review of Proposed Corrections of een Call for Review of an Edited Recommendation.

Bekijk alstublieft eerst de public comment instructions als u opmerkingen naar de werkgroep wilt sturen. Reeds ingezonden opmerkingen zijn publiekelijk in te zien in het archive for the WCAG 2.0 public comments mailing list.

Inhoud

1 Essentiële Errata
2 Redactionele Errata


1 Essentiële Errata

Er zijn momenteel geen essentiële errata.

2 Redactionele Errata

De editorial errata 1 t/m 3 van de originele Engelstalige errata zijn reeds in de vertaling (Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0) opgenomen.
  1. 22 december 2010. In Appendix A: verklarende woordenlijst staat onder het lemma idiomatische uitdrukking de Japanse uitdrukking "さじをæげる". Hierin staat een fout karakter. Het zou moeten zijn: "さじを投げる".