Accessibility Navigation
Skip to content

UITNODIGING / INVITATION [English follows Dutch]

 

Vanwege de toegenomen consumentvraag naar data en diensten op het gebied van Connected Cars, kondigde W3C op 3 februari 2015 een nieuwe samenwerking in de auto-industrie aan om bestuurders en passagiers een rijke Webervaring te brengen. In eerste instantie zal de inspanning zich richten op het aan applicatievendors standaard en veiliger toegang geven tot voertuiggegevens.

Automotive en Web; versnellingspook met belangrijke onderwerpen

W3C lanceert Web Payments Initiative

  •  15/10/2014

- Een kans voor de industrie om fraude te verminderen, usability te verbeteren en innovatie aan te moedigen

 

CORVE, de Coördinatiecel Vlaams eGovernment, is in augustus 2014 toegetreden tot het World Wide Web Consortium (W3C) – het internationaal samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling van webstandaarden. CORVE heeft als doelstelling de dienstverlening aan de burger, ondernemingen en overheden te vereenvoudigen en de toegang tot actuele, accurate gegevens te faciliteren. Overheidsbrede standaardisatie van gegevensformaten is uiteraard noodzakelijk bij het uitwisselen van deze gegevens.

Logius treedt per 1 juli 2014 als eerste overheidsorganisatie in de Benelux toe tot het World Wide Web Consortium (W3C). W3C is een internationale gemeenschap, gericht op het ontwikkelen van webstandaarden. Het lidmaatschap van W3C biedt Logius een uitgelezen kans om ontwikkelingen te volgen en een bijdrage te leveren aan deze internationale standaarden. W3C is blij met het lidmaatschap van Logius en hoopt dat meer overheden dit voorbeeld volgen.
 

Het W3C Advisory Committee heeft vijf open plaatsen in de W3C Advisory Board opgevuld.  De Advisory Board, opgericht in 1998, begeleidt het Team op het gebied van strategie, management, juridische zaken, processen en het oplossen van conflicten. De negen Advisory Board leden beginnen op 1 jjuli 2014.

DE WERELD VIERT 25 JAAR WEB

  •  12/03/2014

Webgebruikers van over de hele wereld delen #web25 verjaardagsberichten op de dag dat Tim Berners-Lee het World Wide Web uitvond.
12 maart 2014

JSON-LD is een W3C Recommendation

  •  16/01/2014

De RDF Working Group heeft op 16 januari 2014 twee Recommendations gepubliceerd: JSON-LD 1.0 en JSON-LD 1.0 Processing Algorithms and API.

- JSON-LD 1.0. JSON is een nuttig dataserialisatie en messaging format. De specificatie definieert JSON-LD, een op JSON gebaseerd format om Linked Data te serialiseren. De syntax is ontworpen om eenvoudig te kunnen integreren in systemen die JSON al gebruiken en om te zorgen voor een soepel upgrade-pad van JSON naar JSON-LD. Het is vooral bedoeld als manier om Linked Data te gebruiken in web-gebaseerde programmeeromgevingen, om interoperabele webservices te bouwen en om Linked Data op te slaan in op JSON gebaseerde storage engines.

- JSON-LD 1.0 Processing Algorithms and API. Deze specificatie definieert een set van algoritmen voor programmatische transformaties van JSON-LD documenten.

Het W3C Advisory Committee heeft twee nieuwe deelnemers gekozen voor de W3C Technical Architecture Group (TAG): Domenic Denicola (Lab49) en David Herman (Mozilla Foundation). Zij voegen zich bij de huidige deelnemers, Daniel Appelquist (Telefónica, co-voorzitter), Yehuda Katz (JQuery Foundation), Sergey Konstantinov (Yandex), Peter Linss (HP, co-voorzitter), Alex Russell (Google), Jeni Tennison (ODI) en co-voorzitter Tim Berners-Lee. W3C bedankte de TAG-deelnemers van wie de termijn deze maand afloopt:  Henry Thompson (Universiteit van Edinburgh) en de Nederlander Anne van Kesteren (Mozilla Foundation). 

Copyright © 2012 W3C ® (MIT, ERCIM, Keio) Usage policies apply.