Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/checkpoint-list).

Deze vertaling is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands W3C Kantoor. Zij is herlezen en gecorrigeerd door Eric Velleman en Henk Snetselaar van Bartiméus, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar the officiele Engelse versie.

Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/full-checklist
Deze versie:
/Vertalingen/2000/WAI-WEBCONTENT/ijkpunt-lijst.html
(platte tekst, PostScript, PDF)
Dit document is een appendix bij:
/Vertalingen/2000/WAI-WEBCONTENT/WAI-WEBCONTENT-NL.html
Vertaler:
Miente Bakker <Miente.Bakker@cwi.nl>
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

W3C

Lijst van IJkpunten voor de Richtlijnen Toegankelijkheid Web Content 1.0

Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/ijkpunt-lijst
( platte tekst, postscript, pdf)
Dit document is een appendix bij:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505
Meest recente versie van Richtlijnen Toegankelijkheid Web Content 1.0:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
Redactie:
Wendy Chisholm, Trace R & D Center, University of Wisconsin - Madison
Gregg Vanderheiden, Trace R & D Center, University of Wisconsin - Madison
Ian Jacobs, W3C

Samenvatting

Dit document is een appendix bij de W3C-"Richtlijnen Toegankelijkheid Web Content 1.0". Het levert een lijst van alle ijkpunten uit de Richtlijnen Toegankelijkheid Web Content 1.0, ingedeeld naar begrip, als een checklist voor Webcontentontwikkelaars. Zie ook het Richtlijnen-document voor inleidende informatie, informatie over verwante documenten, een verklarende woordenlijst van termen, en wat dies meer zij.

Deze lijst kan worden gebruikt om een pagina of site te beoordelen op toegankelijkheid. Geef voor elk ijkpunt aan of eraan is voldaan, niet voldaan of dat het niet van toepassing is.

Een lijst in tabelvorm van de ijkpunten is ook beschikbaar.

Dit document is geproduceerd als onderdeel van het Web Accessibility Initiative. Het doel van de WAI Web Content Guidelines Working Group wordt besproken in het handvest van de Working Group .

Status van dit document

Dit document is een appendix bij een document dat is beoordeeld door W3C-leden en andere geïnteresserde partijen en gefiatteerd door de Directeur als W3C-Aanbeveling. Dit is een stabiel document en kan gebruikt worden als referentiemateriaal of geciteerd als een normatieve referentie uit een ander document. W3C's rol in het doen van de Aanbeveling is de aandacht vestigen op de specificatie en het bevorderen van een brede verspreiding. Dit verbetert de functionaliteit en het universele karakter van het Web.

Een lijst van actuele W3C-Aanbevelingen en andere technische documenten kan worden aangetroffen in http://www.w3.org/TR.

Dit document is geproduceerd als onderdeel van het Web Accessibility Initiative. Het doel van de WAI Web Content Guidelines Working Group wordt besproken in het handvest van de Working Group .

Stuur s.v.p. commentaar op dit document naar wai-wcag-editor@w3cnl.nl.


Prioriteiten

De Werkgroep heeft aan elk ijkpunt een prioriteit toegekend afhankelijk van het effect van het ijkpunt op de toegankelijkheid.

[Prioriteit 1]
Een Webontwikkelaar moet aan dit ijkpunt voldoen. Anders zal het voor één of meer groepen onmogelijk blijken om toegang te krijgen tot de informatie in het document. Voldoen aan dit ijkpunt is een eerste vereiste voor sommige groepen om Webdocumenten te kunnen gebruiken.
[Prioriteit 2]
Een Webontwikkelaar wordt geadviseerd te voldoen aan dit ijkpunt. Anders zal het voor één of meer groepen moeilijk blijken om toegang te krijgen tot de informatie in het document. Voldoen aan dit ijkpunt zal belangrijke obstakels verwijderen voor sommige groepen om Webdocumenten te kunnen gebruiken.
[Prioriteit 3]
Een Webontwikkelaar mag voldoen aan dit ijkpunt. Anders zal het voor één of meer groepen wat lastig blijken om toegang te krijgen tot de informatie in het document. Voldoen aan dit ijkpunt zal het makelijker maken voor sommige groepen om Webdocumenten te kunnen gebruiken.

Sommige ijkpunten specificeren een prioriteitsniveau dat onder zekere (aangegeven) voorwaarden kan veranderen.

IJkpunten met Prioriteit 1

Algemeen (Prioriteit 1)

En als je afbeeldingen en image maps gebruikt (Prioriteit 1)

En als je tabellen gebruikt (Prioriteit 1)

En als je frames gebruikt (Prioriteit 1)

En als je applets en scripts gebruikt (Prioriteit 1)

En als je multimedia gebruikt (Prioriteit 1)

En als al het overige niet lukt (Prioriteit 1)

IJkpunten met Prioriteit 2

Algemeen (Prioriteit 2)

En als je tabellen gebruikt (Prioriteit 2)

En als je frames gebruikt (Prioriteit 2)

En als je formulieren gebruikt (Prioriteit 2)

En als je applets en scripts gebruikt (Prioriteit 2)

IJkpunten met Prioriteit 3

Algemeen (Prioriteit 3)

En als je afbeeldingen en image maps gebruikt (Prioriteit 3)

En als je tabellen gebruikt (Prioriteit 3)

En als je formulieren gebruikt (Prioriteit 3)