W3C  Web Accessibility Initiative

Welkom bij het
Curriculum voor de Richtlijnen Toegankelijkheid van Web Content 1.0

Laatste verandering van deze file: 10/30/01 11:49:36

Begin hier Ga naar de volgende pagina.Als u commentaar heeft over de inhoud of het ontwerp van de voorbeeldsuites, stuur het dan s.v.p. naar de Stichting Bartiméus – Accessibility.nl.

Gezipte archieven beschikbaar

NB: de gezipte Curriculum-diasuite bevat de html-files en ondersteunende grafische afbeeldingen die noodzakelijk zijn om de meeste voorbeelden af te beelden. De multimediavoorbeelden voor auditieve bijschriften en video-beschrijving zijn evenwel niet inbegrepen en worden apart gezipt.

Volg voor instructies over het gebruik van multimedia files,de stappen in de file met instructies voor Multimedia Software .


Dit curriculum is voor het WAI vervaardigd door
Chuck Letourneau,
Starling Access Services
en
Geoff Freed,
National Center voor Accessible Media

Copyright © 2000 W3C

Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/WAI/wcag-curric/).

Deze vertaling is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands W3C Kantoor. Zij is herlezen en gecorrigeerd door Eric Velleman en Henk Snetselaar van accessibility.nl, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelse versie.

Engelse versie:
http://www.w3.org/WAI/wcag-curric/
Deze versie:
/Vertalingen/2001/Curriculum/
Vertaler:
Miente Bakker <Miente.Bakker@cwi.nl>
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.