Vlaamse overheid kiest voor open data en W3C

CORVE, de Coördinatiecel Vlaams eGovernment, is in augustus 2014 toegetreden tot het World Wide Web Consortium (W3C) – het internationaal samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling van webstandaarden. CORVE heeft als doelstelling de dienstverlening aan de burger, ondernemingen en overheden te vereenvoudigen en de toegang tot actuele, accurate gegevens te faciliteren. Overheidsbrede standaardisatie van gegevensformaten is uiteraard noodzakelijk bij het uitwisselen van deze gegevens.

Lees meer

Evenementen

Copyright © 2012 W3C ® (MIT, ERCIM, Keio) Usage policies apply.