W3C Workshop 'The Multilingual Web – The Way Ahead'

15 - 16 March 2012, Luxemburg
http://www.multilingualweb.eu/

Het MultilingualWeb project bekijkt best practices en standaarden op het gebied van creatie, localisatie en inzet van het 'meertalige Web'. Dit project, dat gecoördineerd wordt door W3C, heeft tot doel de zichtbaarheid van bestaande best practices en standaarden te verhogen en leemten op te sporen. Deze vierde workshop vindt plaats in Luxemburg en zal worden gehost door het directoraat-generaal voor vertaling, het Directorate-General for Translation (DGT), van de Europese Commissie.
Op de eerste dag zullen na de hoofdlezing korte voordrachten van 15 minuten worden gehouden, gevolgd door enige tijd voor vragen. Op de tweede dag zal de workshop alleen 's ochtends plaatsvinden en gewijd zijn aan een Open Space discussieforum. Hier kunnen deelnemers discussiëren over de thema's van de workshop in 'breakout' sessies. Dit zal worden gefaciliteerd door TAUS (een denktank voor de vertaalindustrie).

Een concept programma is te vinden op http://www.multilingualweb.eu/documents/luxembourg-workshop/luxembourg- program. Na het evenement zal deze pagina worden gelinkt aan dia's, IRC logs en video-opnamen van elke spreker.

English:

The MultilingualWeb project is looking at best practices and standards related to all aspects of creating, localizing and deploying the Web multilingually. Coordinated by W3C, the project aims to raise the visibility of existing best practices and standards and identify gaps. This fourth workshop in Luxembourg, will be hosted by the Directorate-General for Translation (DGT) of the European Commission.

After the keynote speech, each main session on the first day will contain a series of 15 minute talks followed by some time for questions and answers. On the second day, the workshop will last for the morning only, and will be dedicated to an Open Space discussion forum, where participants can discuss the themes of the workshop in breakout sessions. This will be facilitated by TAUS. All attendees participate in all sessions.

A first draft of the program can be found at http://www.multilingualweb.eu/documents/luxembourg-workshop/luxembourg-program. After the event this page will link to slides, IRC logs and video recordings for each speaker.