Logius als eerste Nederlandse overheidsorganisatie lid van W3C

Logius treedt per 1 juli 2014 als eerste overheidsorganisatie in de Benelux toe tot het World Wide Web Consortium (W3C). W3C is een internationale gemeenschap, gericht op het ontwikkelen van webstandaarden. Het lidmaatschap van W3C biedt Logius een uitgelezen kans om ontwikkelingen te volgen en een bijdrage te leveren aan deze internationale standaarden. W3C is blij met het lidmaatschap van Logius en hoopt dat meer overheden dit voorbeeld volgen.

Overheidsbrede standaardisatie belangrijk

Marc van Hilvoorde, teamleider van het Centrum voor Standaarden van Logius licht toe: "Logius levert publieke dienstverleners een betrouwbare en veilige infrastructuur voor de informatievoorziening en dienstverlening aan burgers en bedrijven. Overheidsbrede standaardisatie is essentieel om een betrouwbare, bruikbare en veilige digitale infrastructuur te ontwikkelen. Het beheren van relevante Nederlandse standaarden en afsprakenstelsels is voor een groot deel bij Logius belegd. Het lidmaatschap van W3C past daarom goed in de strategie van Logius".

W3C reageert verheugd op het lidmaatschap van Logius

Michiel Leenaars Michiel Leenaars, liaison officer bij W3C Benelux, stelt: "We zijn erg blij dat Logius als eerste Nederlandse overheidsorganisatie kiest om zich ook op internationaal niveau met de veiligheid en bruikbaarheid van het Web bezig te houden. Dat verhoogt het kennisniveau binnen de publieke sector en verlaagt zeker de drempel voor andere Nederlandse partijen om hetzelfde te doen. Meer deelname, juist van buiten de grote spelers, is belangrijk. Onze Nederlandse blik op de wereld en het publieke belang vanuit onze samenleving verschilt wezenlijk van richting waarop sommige van die spelers het web willen zien gaan."

Bernard Gidon, W3C Bernard Gidon, EMEA Business Development Leader van W3C, zegt:"We zijn erg blij om Logius te verwelkomen als lid van W3C. Hun activiteiten en leiderschap in de overheidssector zullen veel waarde aan de W3C community toevoegen. De overheidssector op het Web beweegt erg snel, waarbij er enkele grote overgangen gaande zijn. De deelname van de Nederlandse overheid zal dus met haar ervaring en expertise bijdragen aan een beter Web, toegankelijk voor iedereen."

Annette Kik, W3C Annette Kik, manager van het W3C Benelux Office, voegt toe: "Het is geweldig dat Logius een voortrekkersrol wil spelen bij de ontwikkeling van wereldwijde webstandaarden. Het lidmaatschap en de inspanningen van Logius, onder andere op het gebied van webtoegankelijkheid, zijn goed voor alle gebruikers van het Web. We hopen dat veel overheidsinstanties in Nederland het voorbeeld van Logius zullen volgen".

Phil Archer, W3C Ook onderzoekers uit het internationale team van W3C prijzen de inzet van Logius. "De Nederlandse overheid is met activiteiten zoals haar website overheid.nl een wereldleider in open data voor zowel intern als extern gebruik. Daarom ben ik zeer blij om te zien dat Logius toetreedt tot W3C en kijk ik ernaar uit dat ze hun ervaring en expertise delen tijdens de ontwikkeling van standaarden die relevant zijn voor overheden over de hele wereld", schrijft Phil Archer, W3C Data Activity Lead.

W3C roept overheden op ook lid te worden

Leenaars en Kik hopen dat ook andere Nederlandse overheden zich actief bezig gaan houden met de ontwikkeling van het web, liefst zelf ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Leenaars: “"De geschiedenis van het web wordt nog geschreven. Technologie vormt zich naar de partijen die bij de ontwikkeling ervan een actieve rol nemen, en bijvoorbeeld veiligheid en universele toegankelijkheid zijn niet voor alle betrokkenen een prioriteit. Het World Wide Web is een belangrijk onderdeel van een internationaal technologisch krachtenveld dat uiteindelijk in sterke mate de lijnen bepaalt waarbinnen onze toekomstige informatiesamenleving zich zal ontwikkelen. Juist ook organisaties vanuit de publieke sector met een heldere toekomstgerichte visie kunnen daarbij een daadwerkelijk verschil maken”".

Voor meer informatie over lid worden van W3C, kunnen organisaties contact opnemen met Annette Kik, manager W3C Benelux Kantoor, e-mail w3c-benelux (at) w3.org.

Over W3C

w3c W3C stond aan de wieg van het World Wide Web en speelt op verschillende gebieden een sleutelrol bij de verdere ontwikkeling ervan. De organisatie profileert zich daarbij als bewaker van de openheid van het web. Onder andere organisaties als Microsoft, Google, Facebook en Apple zijn actief in het World Wide Web Consortium, dat bekend is van standaarden zoals HTML, CSS en XML.

Over Logius

Logius Logo cropped Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert verschillende digitale diensten zoals DigiD en MijnOverheid en open standaarden zoals Webrichtlijnen en Digikoppeling.