W3C evenementen

XML Amsterdam XProc workshop

2016-09-26 | Archive

Gehost door CWI en W3C Benelux

CWI, Amsterdam, Nederland

W3C SVG F2F meeting

2016-06-15 | Archive

CWI and the W3C Benelux Office are happy to host the W3C SVG F2F meeting in Amsterdam, from 20-22 June 2016.

HTML5 Part 1: HTML5 Coding Essentials and Best Practices

2016-05-16 | Archive

W3C Member iMinds - The Conference

2016-04-28 | Archive

Responsive Web Design - online training

2016-03-03 | Archive

A very Internet New Year 2016

2016-01-14 | Archive

Gehost door ISOC.nl, RIPE, W3C Benelux en vele anderen

Het Sieraad, Amsterdam, Nederland

XML Amsterdam

2015-11-06 | Archive

XForms Dag 2015 (XML-preconferentie)

2015-10-26 | Archive

Gehost door W3C Benelux Office op het CWI

CWI, Amsterdam, nederland

W3C Benelux at IBC 2015

2015-09-11 | Archive

W3C Benelux will be present at IBC 2015 during the afternoon of Friday 11 September 2015 near the LinkedTV booth F03 in Hall 8, hosted by the Fraunhofer Gesellschaft. Please send an sms message to 0031 (0) 6 515 74 891 or try to call (though it might be noisy) if you would like to meet us there, to discuss opportunities.

More information: http://www.w3.org/tv and http://www.ibc.org

Open Data Dag in Vlaanderen 2015

2015-06-19 | Archive

Gehost door W3C-lid CORVE

Brussel, Belgie

Leer HTML5 van W3C

2015-06-01 | Archive

W3C-stand tijdens CWI in Bedrijf over Everything Smart

2015-05-18 | Archive

Op 4 juni belichten sprekers uit bedrijfsleven, overheid en onderzoek meerdere kanten van de rol van intelligente technologie tijdens de bedrijvendag van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. W3C Benelux zal hier met een stand staan.

Deze netwerkdag voor nieuwe en bestaande relaties van het Centrum Wiskunde & Informatica staat in het teken van Everything Smart: de opkomst van intelligente technologie op alle terreinen van het leven. Sprekers zijn o.a. Rob van Gijzel (burgemeester Eindhoven), René Penning de Vries (boegbeeld ICT bij het Ministerie van EZ) en Borre Akkersdijk (textielontwikkelaar byBorre). Op de matchmaking-markt zijn demonstraties van smart technology van het CWI te zien, o.a. op het gebied van programmeertalen, sensortechnologie, deep learning, verkeersmanagement, zoeksystemen, smart energy en smart fashion.

CWI in Bedrijf is vrij toegankelijk na registratie. U bent van harte uitgenodigd.

ISOC W3C workshop HTML5 Webapps: a platform for connected devices

2015-04-02 | Archive

W3C/ISOC Masterclass Dominique Hazaeël-Massieux over WebRTC

2015-03-13 | Archive

UITNODIGING / INVITATION [English follows Dutch]

De Franse webexpert Dominique Hazaël-Massieux(W3C) geeft op donderdag 2 april 2015 op het Amsterdam Science Park een masterclass over de huidige stand van zaken van WebRTC. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Voertaal is Engels.

WebRTC – Web Real-Time Communications – is een relatief jonge maar snel aan belang winnende webstandaard, waarmee allerlei nieuwe vormen van realtime-communicatie via het Web mogelijk worden. Denk daarbij aan audio- en video-gesprekken, instant messaging en het uitwisselen van bestanden. De gebruiker hoeft geen extra (gesloten) software zoals Skype of iChat draaiende te hebben op zijn computer. Het is niet nodig om een account aan te maken, en al evenmin hoef je speciale toepassingen op je computer te installeren – webRTC werkt zonder verdere toevoegingen in daartoe geschikte browsers.

Wat daarbij met name interessant is, is dat het (in tegenstelling tot bestaande leverancier-afhankelijke commmunicatiekanalen) naadloos aansluit op de context van de eindgebruiker die zich beweegt over het World Wide Web.

Op die manier kun je bijvoorbeeld als eigenaar van een website met één knop de dialoog aangaan met een bezoeker van je site, of je gebruikers onderling met elkaar laten praten. Je kunt webRTC als technologie door het gebruiksgemak natuurlijk ook in een besloten omgeving inzetten, bijvoorbeeld in de ouderenzorg of voor het organiseren van een ledenvergadering of politieke inspraak-avond.

Over de spreker

Dominique Hazaell-Massieux

Dominique Hazaël-Massieux. Foto: Yves Colas.

Dominique Hazaël-Massieux is, als teamlid van het World Wide Web Consortium (W3C),W3C contactpersoon van de WebRTC Working Group, en stond mede aan de basis van het ontstaan van deze groep. Hij heeft een ingenieurstitel van de Ecole Centrale Paris, en was eerder onder meer verbonden aan MIT en INRIA. Hij ook W3C Activity Lead van het Mobile Web Initiative en team contact voor de WebMob Interest Group en de Device APIs Working Group, die als doel heeft om webapplicaties net zo krachtig te maken als traditionele ‘native’ applicaties. Meer informatie over de spreker: http://www.w3.org/People/Dom/.

De masterclass wordt gehouden bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, en wordt georganiseerd op uitnodiging van Internet Society Nederland en het W3C Benelux Office van het World Wide Web Consortium. Registreer op tijd, want vol = vol.

Deelname is gratis voor leden van W3C en ISOC.nl (na registratie) en 30 euro voor andere belangstellenden. Voertaal is Engels.

Registratie:http://isoc.nl/events/webrtc-masterclass

N.B. Diezelfde avond, dus ook op 2 april, organiseren ISOC en W3C een HTML5/webapps workshop in de Amsterdamse Waag Society. Alexander Blom, voorzitter ISOC.nl licht toe: "HTML5 biedt een rijke set van features waar voorheen browser plug-ins benodigd waren. Denk hierbij aan embedded content als audio en video, maar ook aan zaken als locatiebepaling, client-side opslag en web sockets. Belangrijker nog is dat je met HTML5 niet meer per OS een aparte app te ontwikkelen. Tijdens de workshop zal Dominique vanuit zijn expertise als W3C working group deelnemer uitgebreid ingaan op de uitgebreide mogelijkheden van HTML5."

[Lees verder]

[English version]

W3C/ISOC Masterclass WebRTC

The French Web expert Dominique Hazaël-Massieux presents a masterclass on the current state of WebRTC at the Science Park Amsterdam on Thursday, 2 April 2015. The event starts at 14.00h and ends at 17.00h.

WebRTC – Web Real-Time Communications - is a relatively young Web protocol, which rapidly gains in importance, and with which many new forms of real-time communication via the Web become possible. Think of audio and video calls, instant messaging and exchanging files via the Web without the need to have additional (closed) software such as Skype or iChat on your computer. It is not necessary to create an account, nor do you need to install special applications on your computer - WebRTC works without further additions in thereto enabled browsers.

Particularly interesting is, that it fits (unlike existing supplier-dependent communication channels) seamlessly to the context of the end user moving across the World Wide Web.

As a website owner you might then, for instance, be able to start a dialogue with a site visitor, or have your users communicating with each other. You can also deploy WebRTC, as an easy to use technology, in a private environment, such as in care for the elderly or for the organization of a membership meeting or political public participation event.

About the speaker

Dominique Hazaell-Massieux

Dominique Hazaël-Massieux. Picture: Yves Colas.

Hazaël-Massieux is, as a Team Member of the World Wide Web Consortium (W3C), the team contact for the WebRTC Working Group, and stood at the base of the creation of this group, which aims at bringing peer-to-peer audio/video connections to the Web. He has an engineering degree from the Ecole Centrale Paris, and was previously also associated with MIT and INRIA. He is also W3C Activity Lead of the Mobile Web Initiative, and team contact for the WebMob Interest Group and the Device APIs Working Group, which aims to make Web applications as powerful as traditional “native” applications.

The master class will be held at the Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, and is organized at the invitation of Internet Society Netherlands and the W3C Benelux Office of the World Wide Web Consortium. Register on time, as full = full.

Participation is free for W3C Members and members of ISOC.nl after registration. For other attendees there is a registration fee of 30 euro.<

Registration:http://isoc.nl/events/webrtc-masterclass

Note that at the evening of the same day, Dominique Hazael-Massieux gives a master class on another hot topic, namely ‘web apps’. Thanks to HTML5 you don’t have to build separate apps for each platform. Instead, you can develop platform-independent solutions that can be reused. [Read more]

More information on the speaker: http://www.w3.org/People/Dom/

Web Payments Interest Group F2F meeting

2015-02-02 | Archive

Gehost door Rabobank

Utrecht, Nederland

« Page 2 / 5 »