'QUICK TIPS' VOOR HET MAKEN VAN TOEGANKELIJKE WEBSITES

Snelle tips voor het maken van toegankelijke websites (uit 2003). Voor complete richtlijnen & checklist, zie: www.w3.org/WAI.

  • Plaatjes & animaties. Gebruik het alt attribuut om de functie van elke illustratie te beschrijven.
  • 'Image maps'. Gebruik client-side MAP en geef tekst voor de hotspots.
  • Multimedia. Geef bijschriften en transcripties voor audio en beschrijvingen voor video.
  • Hypertekst-links. Gebruik tekst die zinvol is buiten zijn context. Bijvoorbeeld: vermijd "klik hier."
  • Organisatie van een pagina. Gebruik kopjes, lijsten en een consistente structuur. Gebruik CSS voor layout en stijl waar mogelijk.
  • Grafieken en diagrammen. Geef een samenvatting of gebruik het longdesc attribuut.
  • Scripts, applets, & plug-ins. Geef alternatieven als dynamische eigenschappen ontoegankelijk zijn of niet worden ondersteund.
  • Frames. Gebruik NOFRAMES en zinvolle titels.
  • Tabellen. Zorg dat de tabel begrijpelijk is als hij regel voor regel wordt gelezen. Geef een samenvatting.
  • Controleer uw werk. Valideer. Gebruik hulpsoftware, checklists en richtlijnen van www.w3.org/TR/WCAG.

U kunt meer informatie vinden bij Accessibility, het Nederlandse expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Zie ook de Nederlandse versie van de 'Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (2008). Ook bestaat er een vertaling van het document 'Contacting Organizations about Inaccessible Websites': Contact opnemen met organisaties over ontoegankelijke websites (2012).