W3C Nieuws

Richtlijnen voor toegankelijke websites, online documenten en apps nu ook beschikbaar in het Nederlands

2020-05-26 | Archive

WCAG21

Officiële vertaling van de W3C-richtlijnen online die vanaf 23 september 2020 gelden voor alle websites van overheidsorganisaties.

Vanaf 23 september 2020 moeten de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid worden toegepast op alle websites van overheden. De nieuwste versie van die richtlijnen is nu officieel vertaald naar het Nederlands. De geautoriseerde vertaling bevat een groot aantal aanbevelingen om websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijker te maken voor mensen met functiebeperkingen, zoals visueel, auditief, motorisch of cognitief. De Nederlandse vertaling van de richtlijnen, onder leiding van de stichting Accessibility, is gemaakt met 22 stakeholders, waaronder het W3C Benelux Office, gehost door het CWI.

Het is voor iedereen belangrijk dat websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijk zijn, zeker voor mensen met een beperking in een tijd waarin we steeds vaker alles online doen. Het gaat soms om eenvoudige zaken zoals goed contrast tussen tekst en achtergrond maar ook of een website of document werkt op een tablet of kan worden gelezen door hulpsoftware.

Onder leiding van Eric Velleman van de stichting Accessibility hebben 22 partijen uit Nederland en België meegewerkt aan het vertalen van deze nieuwe richtlijnen. “Het eindresultaat moest enerzijds leesbaar zijn en anderzijds niet afwijken van het Engelse origineel”, zegt hij. “De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 zijn al enige tijd in het Engels beschikbaar maar er was grote vraag naar een Nederlandse vertaling, zeker ook omdat vanaf 23 september 2020 alle websites van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid”.

Deze versie van de richtlijnen besteedt niet alleen meer aandacht aan nieuwe webtechnologie maar ook aan bruikbaarheid op tablets en telefoons. Ook zijn specifieke richtlijnen opgenomen om websites toegankelijker te maken voor mensen met een cognitieve beperking. Experts uit de hele wereld zijn via W3C (het World Wide Web Consortium) betrokken bij het opstellen van deze richtlijnen, waaronder veel bedrijven, overheden, web developers en belangenorganisaties.

Eric Velleman zegt: “Door websites, apps en online documenten toegankelijk te maken zorgen we dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een visuele, auditieve, motorische, verstandelijke of andere beperking. Met deze Nederlandse vertaling willen we het begrip en de toepassing van de richtlijnen vergroten”.

De richtlijnen zijn ingedeeld in een aantal lagen: principes, richtlijnen, succescriteria en afdoende en aanbevolen technieken. Die lagen helpen web- en appbouwers, redacteuren en opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van online content.

Iedereen die betrokken is bij het maken van websites, online documenten, content en mobiele applicaties wordt aangemoedigd om alle lagen toe te passen, zodat websites optimaal toegankelijk worden voor een zo groot mogelijke groep gebruikers.

De richtlijnen zijn toetsbaar geformuleerd en zijn niet gebonden aan een vaste technologie. Daardoor zijn ze ook op langere termijn bruikbaar.

Organisaties die als partner mee hebben gewerkt aan de vertaling zijn: Stichting Accessibility (projectleiding), W3C Benelux Office (gehost door Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Oogvereniging, Ieder(in), Logius, Capgemini, Drempelvrij.nl, Cardan Technobility, Bartiméus, AnySurfer Belgium, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Firm Ground, The Internet Academy, 200OK, Deque systems, ING bank, Forum Standaardisatie, Level Level, Limoengroen, Axendo en Eleven Ways.

Eric Velleman: “Het eindresultaat van de vertalers is nu voor iedereen beschikbaar. Bekijk het zelf maar eens en vergelijk het met het origineel in het Engels.” De vertaling is te vinden op de website van het World Wide Web Consortium (W3C): Link: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl

Bron van deze tekst: stichting Accessibility (Utrecht, 26 mei 2020), in samenwerking met het W3C Benelux Office (Chapter), W3C/WAI en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland.

W3C’s strategische hoogtepunten - september 2019

2019-09-26 | Archive

W3C heeft op 26-9-2019 de september 2019 editie van de W3C Strategic Highlights uitgebracht. Het rapport behandelt de enorme hoeveelheid kritisch werk dat plaatsvindt in het Web Consortium voor de groei en kracht van het internet, hoe W3C voldoet aan de behoeften van de industrie, en biedt updates op belangrijke gebieden, evenals het laatste nieuws over het web voor iedereen en het bereik naar de wereld. We nodigen u ook uit om de gedachten van W3C’s CEO over TPAC2019 te lezen (W3C CEO’s thoughts on TPAC2019) - ons jaarlijkse evenement waar W3C-werkgroepen elkaar face-to-face ontmoeten – dat vorige week werd gehouden in Fukuoka, Japan.

W3C op View Source Conference 2019

2019-07-30 | Archive

Als je je met het open Web bezighoudt en op de hoogte wilt blijven van huidige en toekomstige opwindende Webontwikkelingen, registreer je dan voor de View Source conferentie, die W3C helpt organiseren op 30 september en 1 oktober 2019 in Amsterdam! Dit jaar belicht de conferentie hoe browser vendors en anderen Webstandaarden creëren en ondersteunen.

Meer informatie (in het Engels), zie de blog op de W3C-website over deze conferentie.

Gepland: W3C Workshop over Web Games

2019-03-18 | Archive

W3C kondigde op 18 maart 2019 een Workshop over Web Games aan, 27-28 juni 2019, in Redmond, WA, USA. Het evenement wordt gehost door Microsoft.

Vliegende schepen

Deze workshop is bedoeld om browserleveranciers, ontwikkelaars van game engines, game-ontwikkelaars, game-distributeurs en fabrikanten van apparaten samen te brengen om het Open Web Platform te verrijken met extra technologieën voor games, waaronder actie, casual, first-person shooter (FPS), multiplayer online battle arena (MOBA - online strijdarena voor meerdere spelers), massively multiplayer online role-playing (MMORPG - massaal multiplayer online rollenspel), sport en Virtual Reality / Augmented Reality (VR / AR) games. Toegang is gratis voor alle genodigden en is open voor het publiek, of het nu W3C-leden zijn of niet.

Voor meer informatie over de workshop, zie de workshop details and submission instructions. Expressions of interest en position statements moeten uiterlijk op 10 mei 2019 zijn ingediend.

Viering van Web@30

2019-03-11 | Archive

Om te vieren dat het 30 jaar geleden is dat Tim Berners-Lee zijn voorstel voor het World Wide Web maakte, wordt op 12 maart 2019 een jubileumevenement via het Web uitgezonden. Daarnaast werd in Nederland Webpionier Steven Pemberton geïnterviewd door Nieuwsuur. Het interview werd op 8 maart op de nationale televisie (NPO2) uitgezonden.

WebAt30 Logo

In 1989 gonsde het op CERN van ideeën en informatie, opgeslagen op meerdere incompatibele computers. Tim Berners-Lee had een visie op een uniformerende structuur voor het koppelen van informatie die was opgeslagen op verschillende computers en schreef in maart 1989 een voorstel, 'Information 'Information Management: A Proposal'. In 1991 was deze visie van universele connectiviteit het World Wide Web geworden!

Om te vieren dat het 30 jaar geleden is dat Tim Berners-Lee zijn voorstel maakte en een wereldwijde reeks jubileumvieringen te starten, organiseert CERN op de ochtend van 12 maart 2019 een 30-jarig jubileumevenement, in samenwerking met het World Wide Web Consortium (W3C) en de World Wide Web Foundation. Sir Tim Berners-Lee, Robert Cailliau en andere webpioniers en experts zullen dan uitdagingen en kansen van innovatieve technologieën uit het verleden, heden en de toekomst verkennen. Het jubileumevenement wordt op dinsdag 12 maart 2019 uitgezonden via het Web: https://cern.ch/web30 van 8.00-10.00 uur A.M.

Het interview met Tim-Berners-lee staat ook op YouTube.

In Nederland werd CWI’s Webpionier Steven Pemberton geïnterviewd door tv-programma 'Nieuwsuur', onder meer in het CWI-gebouw waar hij vele jaren werkte aan de ontwikkeling van (X)HTML en nog steeds aan andere webstandaarden werkt. Het interview werd op vrijdagavond 8 maart 2019 op de nationale tv (NPO2) uitgezonden en is hier te zien: https://www.npostart.nl/nieuwsuur/08-03-2019/VPWON_1297038 (vanaf 31:37h).

Meer informatie

Web@30 logo op CERN-website en in ERCIM News

De Webcastgegevens waren:

Web Authenticatie: een API voor toegang tot Public Key Credentials Level 1 is een W3C Recommendation

2019-03-04 | Archive

WebAuthn Logo

De Web Authentication Working Group publiceerde op 4 maart 2019 Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials Level 1 (WebAuthn) als W3C Recommendation. Deze specificatie definieert een API die de creatie en het gebruik mogelijk maakt van sterke public key-based credentials door webapplicaties, met als doel het sterk authenticeren van gebruikers. Als kernonderdeel van de FIDO Alliance’s FIDO2 specificatieset is WebAuthn een browser/platformstandaard voor eenvoudigere en sterkere authenticatie. Het wordt al ondersteund in Windows 10, Android en de Chrome, Firefox, Edge en Safari webbrowsers. Lees meer in ons WebAuthn-persbericht (Engelstalig).

Nieuwe versie van de Roadmap of Web Applications on Mobile

2019-01-17 | Archive

W3C heeft een nieuwe versie van zijn Roadmap of Web Applications on Mobile gepubliceerd, een overzicht van de verschillende technologieën die in W3C zijn ontwikkeld om de mogelijkheden van webtoepassingen te vergroten en die specifiek van toepassing zijn op de mobiele context.

De inhoud van de roadmap is bijgewerkt om de evolutie van het webplatform sinds juli 2018 te volgen. Zie de wijzigingsgeschiedenis voor details. Deze nieuwe versie belicht de verkennende werkzaamheden die onlangs zijn gestart in de Web Platform Incubator Community Group (WICG) om de kloof met native te dichten:

Sinds de publicatie van de laatste versie van de routekaart in juli 2018 is de browserondersteuning voor sommige van de in de routekaart vermelde specificaties verbeterd. Zo wordt Media Queries Level 4, beschreven in Device Adaptation, nu ondersteund door alle belangrijke browsers. Picture-in-Picture wordt nu ook ondersteund in Firefox mobile en heeft experimentele ondersteuning in Safari (zie Media).

Dit project, gesponsord door de Beihang Universiteit, maakt deel uit van een reeks routekaarten die in ontwikkeling zijn in een GitHub repository om bestaande standaarden te documenteren, aandacht te vestigen op lopende standaardisatie-inspanningen te highlighten, onderwerpen onder incubatie aan te wijzen en technische lacunes te bespreken die in de toekomst mogelijk moeten worden aangepakt. Nieuwe versies zullen op kwartaalbasis worden gepubliceerd, of indien nodig, afhankelijk van de voortgang van de belangrijkste technologieën van het webplatform. We moedigen de gemeenschap aan om ze te bekijken en commentaar te geven, of nieuwe commentaren voor te stellen, in de issue tracker van de repository.

Meer nieuws... RSS Atom